Zyskaj dotację na remont zabytków

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych

Wójt Gminy Powidz informuje

właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Powidz o możliwości ubiegania się o dotację finansowaną z w/w programu.  Szczegółowe warunki Programu określono w komunikacie na stronie:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 12 stycznia 2023 r. do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 14.00

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

– Nazwa i adres wnioskodawcy,

– Nazwa inwestycji,

– Opis inwestycji,

– Przewidywany okres realizacji,

– Przewidywany termin zakończenia prac,

– Przewidywana wartość inwestycji (w PLN),

– Deklarowana kwota udziału własnego,

– Kwota wnioskowanych środków.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Joanna Kaczyńska – starszy inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, pok. Nr 8 tel. 632776272 wew. 14 w godzinach pracy Urzędu Gminy Powidz.

Informacji w sprawach obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków  udziela p. Ryszard Łukowski tel. 63 2776 272 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu Gminy Powidz.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi, a następnie zgłoszenia projektów z najbardziej przygotowaną do realizacji inwestycją.

Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, które nie zostały złożone w innych urzędach.

Złożenie wniosku nie daje gwarancji otrzymania dotacji.

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

 

Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwit

Dodaj komentarz

Skip to content