Nowe wnioski i preferencyjny zakup węgla

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POWIDZ

Szanowni Państwo,

Od dnia 16.01.2023 r. mieszkańcy Gminy Powidz mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla  na 2023 r.  w cenie 2000,00 zł brutto /tona. Wskazana cena nie obejmuje transportu węgla z miejsca składowania, zlokalizowanego na terenie Gminy Powidz do gospodarstwa domowego, jak również nie obejmuje workowania. Transport do gospodarstwa domowego wraz z workowaniem będzie płatny dodatkowo. Sprzedaż węgla prowadzona będzie za pośrednictwem Spółdzielni Socjalnej „Razem dla środowiska” z siedzibą w Ostrowitem przy ul. Zachodniej 8A. Węgiel składowany będzie luzem, a jego odbiór następować będzie z punktu zlokalizowanego w miejscowości Ługi (PSZOK ) O terminie zakupu węgla Urząd Gminy poinformuje telefonicznie lub e-mailowo. Po uiszczeniu opłaty faktura z potwierdzeniem zapłaty, stanowić będzie podstawę do odbioru węgla, w terminie uprzednio uzgodnionym.

Wnioski, które zostały złożone w roku 2022 nie uprawniają do kolejnego zakupu węgla po cenie preferencyjnej – Należy złożyć nowy wniosek! Wzór wniosków dostępny jest w urzędzie Gminy Powidz, oraz na stronie internetowej.  

 

Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit


Wniosek o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok – pobierz

Dodaj komentarz

Skip to content