XLV – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz

26 stycznia  2023 r. (tj. czwartek) o godz. 1200 odbędzie się XLV – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Powidz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
b) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

3. Zakończenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/ – /  Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Dodaj komentarz

Skip to content