Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu
W Trójcy Świętej jedynemu,
że będę wiernie służył Polsce,
rozkazy swych dowódców wykonywał,
walczył przeciwko obecnemu ustrojowi w Polsce.
Tajemnicy w żadnych okolicznościach nie zdradzę,
Tak mi Panie Boże dopomóż.

Przysięga żołnierzy „Zielonego Trójkąta”

 

Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit oraz delegacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kompanii Powidzkiej 1918 r.  1 marca złożyli na Skwerze 770-lecia Powidza hołd żołnierzom wyklętym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Wójt Jakub Gwit podziękował za pamięć o żołnierzach niezłomnych i zaznaczył, że nie możemy zapomnieć o bohaterach, którzy pomimo komunistycznego reżimu walczyli o niepodległą, suwerenną Polskę. Ówczesna władza uznawała ich za wrogów. Wielokrotnie konsekwencje ich działań odczuwali również ich bliscy, którym władze często utrudniały życie. Dzięki poświęceniu i odwadze tych żołnierzy możemy żyć teraz w wolnej Polsce, dlatego „pamiętajmy i bądźmy wdzięczni”.

Wśród żołnierzy niezłomnych byli mieszkańcy Ziemi Powidzkiej:
Gaziński Arkadiusz, ps. Jeleń ur. 06.02.1925r. w Powidzu. Od października 1945r. członek nielegalnego oddziału Zielony Trójkąt pod kierownictwem Leona Wesołowskiego (ps. Wichura), gdzie według Urzędu Bezpieczeństwa brał udział w 14 akcjach. Od grudnia do lipca 1946r. członek oddziału Sokoła (9 akcji na posterunki MO), a następnie oddziału Cienia. Po rozbiciu oddziału Cienia Gaziński ukrywał się w Gdańsku, gdzie posługiwał się dokumentami na nazwisko Dereziński Włodzimierz. Ujawnił się 15.03.1947r. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gnieźnie. Wyprowadził się z Powidza i zamieszkał w Elblągu.

Marszałek Kazimierz, ps. Błyskawica ur. 26.12.1921r. w Kosewie. W lipcu 1945r. zdezerterował z „odrodzonego” Wojska Polskiego i od września wstąpił do oddziału Wichury. Później ukrywał się w powiecie ostródzkim. Ujawnił się 4.03.1947r. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Koninie. Mieszkał w Powidzu.

Purek Zbigniew, ps. Jastrząb ur. 01.04.1924r. w Miłosławiu. Od 1926r. mieszkaniec Powidza. Uczęszczał do szkoły w Powidzu, gdzie wraz z braćmi tworzył harcerstwo. W czasie wojny działał w organizacjach konspiracyjnych. Od czerwca 1945r. został członkiem oddziału Zielony Trójkąt kierowanego przez Wichurę. Według Urzędu Bezpieczeństwa brał udział w 21 akcjach. Aresztowany 24.08.1945r., następnie sądzony i skazany na karę śmierci, którą wykonano 24.01.1946r. w Miejskim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Skip to content