Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie zebrań wiejskich w związku z koniecznością zmiany urzędowego rodzaju miejscowości

Wójt Gminy Powidz ogłasza, że w dniach od 13 do 15 marca 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne:

– z mieszkańcami Sołectwa Ługi w sprawie: zmiany rodzaju miejscowości Ługi stanowiącej część wsi Powidz, na Ługi – wieś;
– z mieszkańcami Sołectwa Powidz-Osiedle w sprawie: zmiany rodzaju miejscowości Powidz – Osiedle stanowiącej część wsi Powidz, na Powidz-Osiedle – wieś;
– z mieszkańcami Sołectwa Powidz w sprawie: zmiany rodzaju miejscowości Dolina stanowiącej część wsi Powidz, na Osiedle Dolina – osiedle wsi Powidz.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 326/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na temat zmiany rodzaju miejscowości.

Dlaczego przeprowadzane są konsultacje w sprawie zmiany rodzaju miejscowości?

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368), zakazują prowadzenia numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, a miejscowości Powidz-Osiedle, Ługi i Dolina zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” (ogłoszonym w drodze obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.) zostały ustalone rodzajowo, jako „część wsi Powidz”. W związku Główny Urząd Geodezji i Kartografii zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o uregulowanie przedmiotowej sprawy.

Zmiana rodzaju miejscowości z części wsi na samodzielną „wieś” w przypadku Ługów i Powidza-Osiedle, a w przypadku Doliny na osiedle wsi Powidz, pozwoli na zachowanie dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości (adres). Jeśli Gmina nie przystąpi do procedury zmiany rodzaju miejscowości, wówczas konieczne będzie przenumerowanie numerów porządkowych i przyporządkowanie ich do miejscowości Powidz. Dlatego zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie danej miejscowości.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zebrań wiejskich zwołanych zgodnie ze statutami sołectw w następujących terminach:

– Sołectwo Powidz – Osiedle – 13 marca 2023 roku, o godz. 18.00 w Domu Kultury w Powidzu;
– Sołectwo Ługi  – 15 marca o godz. 16.30 w domu Sołtysa;
– Sołectwo Powidz – 15 marca o godz. 17.30 w Domu Kultury w Powidzu.

Proponowana zmiana rodzaju miejscowości, nie wpłynie na zmianę dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości,  nie wywoła skutków finansowych po stronie gminy i mieszkańców. Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości nie będą musieli wymieniać dokumentów.

Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit


Do pobrania:

– Zarządzenie Nr 326/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości [plik]

Dodaj komentarz

Skip to content