Obchody Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa przedstawiciele Gminy Powidz – Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, osoby zaangażowane w życie sołectw wraz z Wójtem Gminy Powidz, na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – pana Krzysztofa Grabowskiego, w dniu 11 marca br. wzięli udział w VII Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Po mszy św. i złożeniu kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, dalsza część uroczystości miała miejsce w Stawiszynie, gdzie podsumowano etap wojewódzki konkursu na najlepszą inicjatywę realizowaną w ramach funduszu sołeckiego. W wystąpieniach m.in. pana Ireneusza Niewiarowskiego – Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pojawiły się informacje ważne dla gmin i sołtysów. Zapowiedziano uwolnienie, do pełnych poziomów z ustawy, kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków funduszu sołeckiego oraz ustanowienia dodatku do emerytury dla sołtysów z odpowiednim stażem (zapowiedź Premiera z soboty). Nie zabrakło akcentów artystycznych – wystąpił zespół ,,Stawiszynianki" oraz kabaret E.W.G.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń ,,Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Tą Odznaką Honorową został wyróżniony Sołtys Sołectwa Powidz – pan Ignacy Maroszek. Pan Ignacy Maroszek to wieloletni Sołtys Powidza, Przewodniczący Gminnego Koła Sołtysów, były radny powiatowy. Jest zasłużonym współtwórcą ruchu stowarzyszeń sołtysów i laureatem pierwszych konkursów na najaktywniejszego sołtysa województwa. Sołtys aktywnie współpracuje z mieszkańcami, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami z terenu sołectwa. Ponad 30-letni staż sołecki, zaangażowanie w różne lokalne inicjatywy, zostały dostrzeżone przez władze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Panu Sołtysowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności!

Wszystkim Sołtysom, członkom Rad Sołeckich i osobom aktywnym ze sołectw składamy serdeczne podziękowania za pracę i zaangażowanie. Dziękujemy za dobre pomysły, ciekawe spostrzeżenia, realizację funduszu sołeckiego. Dzięki Wam łatwiej realizować zadania publiczne. Życzymy dużo energii, zdrowia i pozytywnych inspiracji!

Dodaj komentarz

Skip to content