Stypendia dla najlepszych uczniów

W dniu 16 marca w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom ze szkoły podstawowej w Powidzu, połączona z inauguracją Roku Aleksandra Fredry. Pani dyrektor Anna Wierzbicka serdecznie powitała zaproszonych gości, na czele z Wójtem Jakubem Gwitem, stypendystów wraz z rodzicami i społeczność szkolną. Następnie Dyrektor szkoły przedstawiła plan działań związanych z obchodami roku polskiego autora komedii, bajek i wierszy. Wójt Gminy Powidz wspominając postać Aleksandra Fredry, nawiązał do znaczenia autorytetów w życiu każdego człowieka i ich ważne

j roli w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Zwrócił też uwagę na zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację różnego rodzaju inicjatyw.
Następnie Wójt Jakub Gwit przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Powidz stypendia są wręczane trzem najlepszym uczniom w klasie, którzy otrzymali odpowiednią średnią ocen. Życząc kolejnych sukcesów zachęcał uczniów do dalszej wytężonej pracy informując jednocześnie o podwyższeniu kwot stypendium o 30% począwszy od drugiego semestru roku szkolnego 2022/2023. Wójt pogratulował stypendystom i ich rodzicom, podziękował im oraz gronu pedagogicznemu i przyjaciołom szkoły za wsparcie uczniów w uzyskiwaniu wysokich wyników nauczania.

Stypendia naukowe z rąk Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Powidz Józefa Nowaka, Przewodniczącego Komisji Oświaty Krzysztofa Bartkowiaka, dyrektora szkoły Anny Wierzbickiej i inspektora oświaty Renaty Jankowskiej otrzymali uczniowie:

klasa IV
1. Wojciech Danyluk, średnia 5,18 – zachowanie wzorowe
2. Oskar Wełnic, średnia 5,09 – zachowanie wzorowe
3. Sebastian Białka, średnia 5,09 – zachowanie wzorowe
klasa V
1. Aleksandra Barczak, średnia 5,15 – zachowanie wzorowe
2. Iga Grad, średnia 5,08 – zachowanie wzorowe
3. Mariusz Budkiewicz, średnia 5,00 – zachowanie bardzo dobre
klasa VI
1. Marian Piotrowski, średnia 5,27 – zachowanie wzorowe
2. Izabela Stasiak, średnia 5,15 – zachowanie wzorowe
3. Dominika Grylewicz, średnia 4,77 – zachowanie wzorowe
klasa VIII
1. Fabiola Somerfeld, średnia 5,21 – zachowanie wzorowe
2. Zuzanna Michałowska, średnia 5,00 – zachowanie wzorowe
3. Lena Bocheńska, średnia 4,86 – zachowanie bardzo dobre
Serdeczne gratulacje dla wszystkim stypendystów i ich rodziców oraz życzenia powodzenia w dążeniu do dalszych sukcesów.

 

Dodaj komentarz

Skip to content