Przygotowanie do sezonu letniego 2023

W dniu 14 kwietnia 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy Powidz odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu do nadchodzącego sezonu letniego. Wśród zaproszonych przez Wójta Jakuba Gwita gości znaleźli się przedstawiciele Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Powiatowego Zarządu Dróg, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Powidzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przedstawiciele Urzędu Gminy z Sekretarz Beatą Kwitowską, pracownikiem ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego – Krzysztofem Marszałkiem oraz radni Rady Gminy Powidz i sołtysi.

Pierwszorzędnie poruszono zagadnienia wymagające szczególnej uwagi i nadzoru w ramach bezpieczeństwa w ruchu – organizacji ruchu drogowego i utrudnień spowodowanych robotami na drodze powiatowej 3040P w kierunku Smolnik, jak również dalej postępujących prac związanych z rewitalizacją powidzkiego rynku. Podkreślono iż zgodnie z umową te prace powinny zakończyć się do końca maja br. Omówiono lokalizację miejsc parkingowych.

Planowane są działania włączające do użytku alternatywną drogę dojazdową (uzyskaną przez gminę od KOWR), od strony Polanowa, co ułatwi podejmowanie interwencji Straży Pożarnej z wykorzystaniem średnich samochodów bojowych.

Zwrócono także uwagę na występujące miejscowo błędne oznakowanie, które może dezorientować kierowców – polecono sprawdzenie znaków, priorytetowo w miejscach budzących wątpliwości zgłaszających i demontaż, jeśli oznakowanie to jest fatycznie wykluczające się z wprowadzoną organizacją ruchu.

Zaproponowano także wprowadzenie odcinkowo, na drodze prowadzącej w kierunku tzw. plaży wojskowej, drogi jednokierunkowej w celu dopuszczenia bezkolizyjnego utworzenia, jednostronnie, miejsc parkingowych równolegle do skraju jezdni. Pomysł motywowano tym iż bez regulacji, pojazdy parkowane są po obu stronach jezdni. Wówczas, ruch pojazdów w obu kierunkach staje się trudny, a odcinek doprowadzający do terenu plaży – sparaliżowany, przez co, podobnie jak na Dzikiej Plaży, podjęcie interwencji strażackich byłoby trudne i znacznie wydłużyłby się czas dojazdu do miejsca zdarzenia. Ponadto przeprowadzonona będzie wizja z udziałem przedstawicieli PZD pod kątem dopuszczenia parkowania wzdłuż drogi powiatowej 3040P w Przybrodzinie z uwagi na brak miejsc parkingowych w solectwie.

W sprawach związanych z bezpieczeństwem nad wodą, o przedstawienie bieżących kwestii poproszono prezes WOPR Zarząd Rejonowy Konin – Małgorzatę Chudą. Na dobrym przykładzie lat poprzednich, WOPR będzie dyżurował wstępnie od końca maja (weekendowo) do połowy września. Patrole będą odbywały się w ścisłej współpracy z Policją i Strażą Pożarną. Akwen będzie patrolowany przez „wodniaków” z gminy Powidz i Ostrowite.

Komendant Żandarmerii Wojskowej w Powidzu kpt. Andrzej Radziszewski przekazał informacje na temat prewencyjnych działań realizowanych przez Żandarmerię Wojskową przy współpracy z Military Police. Komendant podkreślił konieczność sprawnego reagowania na incydenty z udziałem żołnierzy, które świadkowie mogą zgłaszać pod całodobowym numerem kontaktowym ŻW – 261 544 216 lub na 112.

Coroczne spotkania z przedstawicielami służb i innych jednostek pomagają podjąć optymalne i celne działania na rzecz budowy bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających naszą gminę w czasie sezonu letniego, i nie tylko. Współpraca w tym zakresie jest wyjątkowo istotna, dlatego dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za nieustające zaangażowanie, dobre sugestie i pomoc.

Dodaj komentarz

Skip to content