Przekazanie obowiązków Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

W poniedziałek 15 maja 2023 r. na lotnisku w Powidzu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Ustępujący ze stanowiska gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła przekazał dowodzenie płk. pil. Grzegorzowi Kołodziejczykowi. Ze względu na to, że gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła awansował na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych – zastępcę Inspektora Sił Powietrznych, uroczystość odbyła się w obecności gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka, Inspektora Sił Powietrznych. W ceremonii uczestniczyli również dowódcy jednostek wchodzących w skład 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, szefowie, komendanci, przedstawiciele instytucji wojskowych i służb mundurowych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Seniorzy Lotnictwa, kapelani wojskowi oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej.

Gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła w swoim przemówieniu podziękował przełożonym za wsparcie, a podwładnym za współpracę i zaangażowanie. Wręczył również wyróżnienia żołnierzom i pracownikom 3. Skrzydła.
Płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk pogratulował swojemu poprzednikowi i podkreślił, że objęcie stanowiska dowódcy to zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność.

Nie zabrakło gratulacji również ze strony Gminy Powidz. Wójt Gminy Jakub Gwit przekazał list gratulacyjny dla gen. bryg. pil. Pikuły z podziękowaniem za służbę na stanowisku dowódcy 3. Skrzydła i dobrą współpracę. Jednocześnie skierował gratulacje do nowego dowódcy – płk. pil. Kołodziejczyka, życząc powodzenia na nowym stanowisku.

3slt11 3slt7 3slt6 3slt5 3slt4 3slt3 3slt2 3slt1

Fot.: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego/3rd Airlift Wing

Dodaj komentarz

Skip to content