List od Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Z okazji jubileuszu 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 780. rocznicy Lokacji Powidza Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Rafał Śniegocki przekazali na ręce Pana Wójta listy z gratulacjami i podziękowaniami za inicjatywę, jaką była organizacja Konferencji popularno-naukowej: Historia siłą Ziemi Powidzkiej.

Wojewoda Wielkopolski objął wydarzenie patronatem honorowym, jednak ze względu na inne zobowiązania nie mógł uczestniczyć w Konferencji.
W swoim liście przekazał wyrazy uznania dla znakomitych prelegentów oraz pozdrowienia dla wszystkich uczestników.
Pan Wojewoda zauważył, że do rozwoju powidzkiej wspólnoty gminnej przyczynili się przede wszystkim jej mieszkańcy, budujący swoje domy i uprawiający rolę. Podkreślał, że ich ciężka praca i umiłowanie ojcowizny miały ogromny wpływ na zachowanie poczucia wspólnoty oraz siły do walki z niemieckim zaborcą, co zaowocowało znakomitym przygotowaniem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego był jednym z naszych gości podczas Konferencji.
W swoim liście podziękował Panu Wójtowi za zaangażowanie, wzmacniające lokalną wspólnotę i pogratulował przygotowania tak bogatego programu obchodów Jubileuszu, który zawiera również atrakcje dla dzieci i młodzieży. Pan Dyrektor podkreślił, że ważne jest umacnianie, szczególnie wśród młodych mieszkańców, poczucia dumy i przynależności – wartości, które powinny być przekazywane kolejnym pokoleniom. Na koniec życzył Panu Wójtowi dalszych sukcesów oraz skutecznej realizacji zamierzonych planów.

List wojewody wielkopolskiego_konferencja w Powidzulist dyrektor zespołu parków

Dodaj komentarz

Skip to content