Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej

Rozpoczęły się prace związane z budową kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W skład tej części wchodzi:
– budowa czterech boisk do siatkówki plażowej oraz opcjonalnie do badmintona, tenisa plażowego, bule
– budowa jednego boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną plażową oraz w piłkę ręczną plażową
– budowa ogrodzenia
– oświetlenie boisk
– wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
– wyposażenie kompleksu w kontenery – 3 szt., w altanę drewnianą,  w stół  do Teqball’a.

Obecnie trwają prace ziemne oraz przygotowanie nawierzchni pod boiska. Planowane zakończenie robót dot. boisk planowane jest na połowę sierpnia.

Dodatkowo w ramach zadania ,,Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w Gminie Powidz” wykonane zostanie:
– budowa dwóch pomostów przy Łazienkach w Powidzu,
– budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Charbinie (boisko do piłki siatkowej plażowej).
Wykonawcą prac jest firma PPHU HydroGeoTech ze Strzałkowa.

W dniu 3 lipca Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit z właścicielem firmy wykonawczej p. Sebastianem Ziołkiewiczem oraz inspektorem nadzoru Andrzejem Madejem odbyli radę budowy z wizytacją placu budowy. Ponadto odwiedzono miejsca realizacji kolejnych części zadań: Charbin i plażę Łazienki (gdzie po sezonie kąpielowym, tj. we wrześniu, rozpoczną się prace nad budową dwóch pomostów rekreacyjnych).

Przypomnijmy, że Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit oraz Starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak już w 2021 roku zawarli porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie (porozumienie podpisano 22 stycznia 2021 r.). Władze powiatu wspierały Gminę w przygotowaniu inwestycji i uzyskaniu dofinansowania.

Realizacja projektu to przede wszystkim szansa na rozwój infrastruktury sportowej, ale także okazja na przyciągnięcie w nasze tereny drużyn na treningi i obozy, co może być dobre dla lokalnej gospodarki.

Termin realizacji całości zadania – koniec listopada 2023r.

Dodaj komentarz

Skip to content