Możliwość zgłaszania uwag do oferty pn. „Urodziny ul. Macieja Mielżyńskiego”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Urodziny ulicy Macieja Mielżyńskiego”.

W dniu 07.07.2023 do Urzędu Gminy w Powidzu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie KULTURA PO DRODZE, na realizację zadania publicznego pn. „Urodziny ulicy Macieja Mielżyńskiego”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Powidzu, w BIP w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej www.powidz.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu Gminy Powidz, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: j.kaczynska@powidz.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy w Powidzu ul. 29  Grudnia 24,  62-430 Powidz  do dnia 20.07.2023.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 07.07.2023

Dodaj komentarz

Skip to content