Zaawansowany etap robót w Ługach

W roku 2023 r. największym zadaniem inwestycyjnym Gminy Powidz jest budowa oczyszczalni ścieków. Roboty są już mocno zaawansowane. W pierwszej połowie lipca zrealizowano m.in. wylano posadzkę w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, w budynku socjalno-technicznym zamontowano pompę ciepła, trwały prace przy zbiornikach SBR. Zadaszana już jest konstrukcja wiaty na osady czy wiata na sprzęt. Wykonawcą zadania jest IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólno-Budowlany, podwykonawcą w zakresie prac projektowych oraz dostawy technologii NOSAN Grzegorz Nowak z Kielc. Nadzór nad inwestycją sprawuje zespół z Śmigiel Firma Projektowo Budowlana z Piotrowic.

Zadanie z udziałem środków z dotacji celowej z budżetu państwa. Regularnie, co 2 tygodnie, odbywają się rady budowy z udziałem inspektorów nadzoru, wykonawców oraz przedstawicieli Gminy Powidz.

Dodaj komentarz

Skip to content