Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej

Jednym z wymiarów zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy Powidz jest współpraca i wspieranie w miarę możliwości Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. 27 lipca 2023 r. Wójt Jakub Gwit przy kontrasygnacie Skarbnika Dawida Lauera podpisał z Komendantem Powiatowym PSP w Słupcy bryg. Zbigniewem Rzemyszkiewiczem umowę o dofinansowaniu przez Gminę Powidz rozbudowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy PSP w Słupcy. Kwota wsparcia to 5 500,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do ograniczania szkodliwej emisji do atmosfery gazów i pyłów, a oszczędności jednostka przeznaczy na zakup niezbędnego wyposażenia do niesienia pomocy mieszkańcom oraz wszystkim korzystającym z obszaru Powiatu Słupeckiego.

Dodaj komentarz

Skip to content