Trwają prace przy budowie kompleksu boisk do sportów plażowych

W Przybrodzinie trwają roboty przy budowie kompleksu boisk do sportów plażowych. Prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Wykonano obrzeża wokół stref boisk, większość boisk wyłożono już geowłókniną, rozplantowywany jest piasek płukany. Rozpoczyna się też humusowanie i obsiewanie trawą terenu między poszczególnymi boiskami. W połowie sierpnia, na wykonanych już wcześniej fundamentach, zamontowane zostaną słupy oświetleniowe.
Na boisku wielofunkcyjnym (piłka nożna, ręczna plażowa) trwa nawożenie piasku oraz stabilizacja, następnie rozpocznie się tam montaż ogrodzenia.

W środę 1 sierpnia miejsce inwestycji odwiedzili Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak, Wicestarosta Czesław Dykszak, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Wojciech Henke, Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit, Wykonawca zadania oraz Inspektor nadzoru.
Podczas spotkania w terenie, po zapoznaniu się z zaawansowaniem robót, uzgodniono, iż najprawdopodobniej w ostatni weekend sierpnia (26-27.08), zorganizowany będzie Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej (edycja, która pierwotnie była zaplanowana na lipiec).

Przypomnijmy, że Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit oraz Starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak już w 2021 roku zawarli porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie (porozumienie podpisano 22 stycznia 2021 r.). Władze powiatu wspierały Gminę w przygotowaniu inwestycji i uzyskaniu dofinansowania.

Zadanie związane z budową kompleksu boisk wchodzi w skład większego przedsięwzięcia ,,Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w Gminie Powidz” wspartego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których działały PGR. W ramach tego przedsięwzięcia rozpoczęły się już prace związane z budową boiska do piłki siatkowej plażowej w Charbinie, a po sezonie kąpielowym rozpocznie się budowa pomostów na OW Łazienki w Powidzu.

Wykonawcą prac jest firma PPHU HydroGeoTech ze Strzałkowa. Autorem projektu kompleksu boisk w Przybrodzinie i inspektorem nadzoru jest Andrzej Madaj.

INFR_TUR_SPORT-1-1024x683

Dodaj komentarz

Skip to content