Remont drogi w Wylatkowie

Trwają prace dotyczące zadania pn. ,,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo”, które obejmuje m.in. Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo.

Wykonawca wykonał już warstwę wiążącą oraz warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej na tzw. „łączniku” oraz na odcinku od skrętu na Powidz- Wybudowanie do wsi Wylatkowo.

Wykonawcą zadania jest Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c Elżbieta, Jacek Majdeccy z Lisewa.

Zadanie z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a zadanie dot. Remontu drogi do Wylatkowa również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1

Dodaj komentarz

Skip to content