Rekrutacja Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Niechanowie

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której głównymi zadaniami są: aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są: osoby młodociane w wieku 15-17 lat oraz osoby w wieku 18-25 lat.

Chcąc dotrzeć do młodzieży potrzebującej wsparcia w zakresie wychowania, kształcenia oraz rozwoju zawodowego, informujemy o trwającej rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy.

Szczegółowe informacje na plakacie.

Plakat

Dodaj komentarz

Skip to content