Wybory parlamentarne 2023

Zmiana w podziale Gminy Powidz na stałe obwody głosowania!

Na mocy postanowienia nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Powidz na stałe obwody głosowania Komisarz Wyborczy w Koninie II dokonał zmian w podziale Gminy Powidz na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem 36/2023 z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie podziału Gminy Powidz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023r. poz. 4105) poprzez podzielnie stałego obwodu głosowania nr 2  i wydzielenie z jego granic miejscowości Anastazewo, Ostrowo i Smolniki Powidzkie. Tym samym został utworzony stały obwód głosowania nr 3, z granicami obwodu głosowania: sołectwo Anastazewo: Anastazewo, Sołectwo Ostrowo: Ostrowo, Sołectwo Smolniki Powidzkie: Smolniki Powidzkie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w świetlicy wiejskiej  w Anastazewie, Anastazewo 22b, 62-436 Orchowo.

Oznacza to, że wyborcy zamieszkali na terenie ww. sołectw, w wyborach do Sejmu i RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. i kolejnych głosować będą w lokalu wyborczym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Anastazewie.

Poniżej Postanowienie nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Powidz na stałe obwody głosowania

https://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/powidz/9106.pdf


Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Wyborcza.pl

Dodaj komentarz

Skip to content