Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu

Informujemy, iż w dniu 06.11.2023 r.  będzie można składać w Urzędzie Gminy Powidz wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

UWAGA !!! – krótki termin składania wniosków.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Powidz w 2023 r”, do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania uprawnione są wszystkie osoby, które posiadają nieruchomości na terenie gminy Powidz, na której występują wyroby zawierające azbest.

W 2023 r. realizowane będą wnioski dotyczące wyłącznie odbioru wraz z transportem oraz unieszkodliwianiem odpadu azbestowego, złożonego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania do wyczerpania środków na realizację zadania.

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek, który będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Powidz lub ze strony internetowej www.powidz.pl Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku odpowiednich dokumentów określonych w § 9 ww. regulaminu.

Formularz wniosku (zał. nr 1), oświadczenia (zał. nr 2) oraz regulamin są dostępne w Urzędzie Gminy, jak również na stronie internetowej www.powidz.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. (63) 2776272  wew. 23.

WNIOSEK DO POBRANIA:

Skip to content