Ostrzeżenia meteorologiczne


Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorcze z dn. 10 lipca 2024 r. – burze /2 /3, upał /1 /2
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 10 lipca 2024 r. – burze /2
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 4 lipca 2024 r. – burze /1
Ostrzeżenia meteorologiczne z dn. 28 czerwca 2024 r. (wykaz) – burze /2 i upał /2
Ostrzeżenia meteorologiczne z dn. 27 czerwca 2024 r. – burze /2 i upał /2
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 21 czerwca 2024 r. – burze /2 /3 i upał /1
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 18 czerwca 2024 r. – burze /2
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 17 czerwca 2024 r. – burze /1
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 90 – WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:37 dnia 20.05.2024 – burze /1 /2 /3
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 23 stycznia 2024 r. – silny wiatr /2
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 4 stycznia 2024 r. – oblodzenie /1; silny wiatr /1
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 21 grudnia 2023 r. – silny wiatr /2
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 5 grudnia 2023 r. – marznące opady /1
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 22 listopada 2023 r. – marznące opady /1
Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 22 listopada 2023 r. – silny wiatr /1


Jak odczytać stopnie ostrzeżeń?1

3 stopień

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

2 stopień

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

1 stopień

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

  1. Źródło: www.aplikacjameteo.imgw.pl (oficjalny serwis IMGW-PIB) ↩︎

Skip to content