Rozpoczynamy wizje techniczne wśród mieszkańców biorących udział w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz”

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem procedury pozyskania dofinansowania na Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Powidz informujemy iż w nawiązaniu do przeprowadzonych spotkań rozpoczynamy proces przeprowadzania wizji technicznych wśród mieszkańców, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie.

Mając powyższe na uwadze informujemy wszystkich Mieszkańców, których wnioski uczestnictwa do projektu zostały zgłoszone do Urzędu Gminy w Powidzu, że w dniu: 26 lutego 2024r. w godz. od 9:00 do 17:00 w Budynku  Domu Kultury przy ulicy Park Powstańców Wielkopolskich 25

będą podpisywane umowy z firmą AdMat-Eko Martyna Piecuch, 42-256 Skrajnica, ul. Parkowa 4, która wykona dla Państwa wizje techniczne instalacji OZE.

Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zgłaszanie się w wyznaczonym dniu z dowodem osobistym i kwotą do zapłaty w celu podpisania umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji technicznej obiektu i odpowiedni dobór instalacji.

Płatność następować będzie bezpośrednio podczas podpisania umowy gotówką lub kartą płatniczą na podstawie paragonu fiskalnego.

Osoby które nie są właścicielami posesji, a będą zawierały umowę w imieniu uczestnika projektu proszone są o dostarczenie pełnomocnictwa w celu podpisania umowy.

W ramach umowy będą dobierane następujące typy instalacji:
– instalacja fotowoltaiczna w systemie On Grid
– instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii
– instalacja powietrznej pompy ciepła co+c.w.u.
– instalacja powietrznej pompy ciepła cwu
– instalacja kolektorów słonecznych
– instalacja kotła na pellet

Nabór ankiet deklarujących chęć udziału w projekcie został przedłużony do 26.02.2024r. do godz. 15:15.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją:

21.02.2024 r. w sali narad Urzędu Gminy Powidz oraz w Domu Kultury odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie naboru do projektu „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz”. Na spotkaniach przedstawione zostały m. in. zasady uczestnictwa w projekcie oraz kolejne etapy realizacji zadania. Dziękujemy wszystkim obecnym za udział.

Skip to content