Dokończono kanalizację sanitarną w Ostrowie

Duża inwestycja, która była realizowana w bieżącej kadencji samorządu, to dokończenie kanalizacji sanitarnej w Ostrowie. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 6 mln zł, przy około 5 mln zł dofinansowania.  

Zrealizowane roboty pozwoliły objąć praktycznie wszystkie obszary zabudowy we wsi, zarówno stałej, jak i letniskowej, ok 10 km sieci łącznie. To ważne dla ochrony Jeziora Powidzkiego i Powidzkiego Małego, bowiem Ostrowo leży w zlewni tych akwenów, na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Wykonawca otrzyma jeszcze zastrzeżenia dot. właściwego uporządkowania terenu po inwestycji czy poprawienia nawierzchni dróg w celu przywrócenia ich do stanu przed inwestycją.

Zadanie wsparte ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Skip to content